Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Nyheder om Rådet og Formandskabet


FORMANDSKABETS BERETNING 2016 (08.04.16)

  HENT BERETNINGEN HÉR.

Formandskabet for Rådet for Børns Læring udgiver i dag (8.  april) deres beretning om det forgangne år med anbefalinger til ministeren og sektoren iøvrigt. Læs uddrag af pressemeddelelsen herunder, og hent den i fuld længde nedenfor:

"Leg og læring skal understøttes bedre

Leg og læring kan ikke skilles ad for poderne i dagpleje, vuggestue og børnehave. Men der skal arbejdes mere målrettet med at skabe gode læringsmiljøer i dagtilbud, mener Rådet for Børns Lærings Formandskab, der i dag præsenterer sin årlige beretning. Skolereformen skal ogsåunderstøttes bedre af bl.a. kommunerne, vurderer Formandskabet ..."

Hent hele pressemeddelelsen hér.


UDGIVELSE AF PAMFLET OM FORÆLDRESAMARBEJDE MED EVA (08.04.16)

I dag (8. april) udgiver Formandskabet for Rådet for Børns Læring en pamflet om EVAs igangværende forskning om samarbejde mellem forældre og daginstitutioner. 

Det sker på Formandskabets konference i København, hvor også årets Beretning udgives og præsenteres.

Hent pamfletten hér.


KONFERENCE OM OFFENTLIGGØRELSE AF BERETNING OG FORÆLDRESAMARBEJDE (18.03.16)

 

Den 8. april offentliggør Formandskabet for Rådet for Børns Læring deres beretning. Offentliggørelsen finder sted på en konference for inviterede. Formandskabet vil præsentere deres anbefalinger på skole- og dagtilbudsområdet til ministeren og sektoren i øvrigt, og derudover vil Formandskabet sætte fokus på samarbejdet mellem forældre og dagtilbud og skole med fokus på læringsmiljøet i hjemmet.

Programmet for konferencen kan ses hér.


FORMANDSKABET PÅ KL'S BØRNE OG UNGE TOPMØDE (20.01.16)

AGI CSONKA

"Hvordan bygger vi bro mellem forskning og praksis? Hvordan anvender vi forskningens resultater?" - Dette var temaet for Agi Csonkas, formand for Rådet for Børns Læring, oplæg på Topmødet 19.-20. januar. Hent hendes slides hér.

FIE LADEMANN

Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg og medlem af Formandskabet for Rådet for Børns Læring, holdt oplæg om, hvordan Svendborgs dagtilbud arbejder systematisk med tidlig
indsats, inklusion og tidlig opsporing og med at forny den tidlige indsats for især de 0-2-årige børn. Principper, der har inspireret til formandskabets FØDT KLAR-kampagne. Hent Fies slides hér.

ANDREAS RASCH-CHRISTENSEN 

"I Danmark kan vi noget specielt med børnefællesskaber, hvor man lærer sprog mv. med legen som det pædagogiske omdrejningspunkt,” lød det blandt andet fra Andreas Rasch-Christensen, medlem af Formandskabet for Rådet for Børns Læring, til KLs topmøde.

På topmødet holdt Andreas oplæg med Jan Henriksen, børn- og ungedirektør i Middelfart Kommune. KL har skrevet en beretning fra oplægget hér. Hent Andreas' slides fra oplægget hér.

Derudover faciliterede Andreas Rasch-Christensen en workshop om "Fup og fakta om folkeskolereformen", hvor et af budskaberne var, at "reformer og forandring tager lang tid - uagtet de danske forhold". Læs mere uddybende hér.


Kampagne: FØDT KLAR! (19.01.16) 

På KLs Børne- og Unge Topmøde lancerer Formandskabet for Rådet for Børns Læring en kampagne om læring for 0-2 årige i dagtilbud.

Det er Formandskabets ønske med kampagnen at skabe opmærksomhed om vigtigheden af 0-2 årsområdet. Omsorg og tryghed er vigtigt for børn, især når de er helt små. Det er stimulende læringsmiljøer for de mindste børn i dagpleje eller vuggestue også, og de kan have en markant betydning for barnets muligheder resten af livet. Det er særligt vigtigt for børn med en svag socioøkonomisk baggrund.

Vi skal tage vores børn alvorligt og give dem de bedste udviklingsmuligheder fra starten af livet. Højkvalitets dagtilbud er omdrejningspunktet for at løfte denne opgave.

Som del af kampagnen udgiver Formandskabet en folder, der samler op på central forskningsmæssig viden om læring for 0-2 årige i dagtilbud.

HENT OG LÆS FOLDEREN HÉR.


”Mange forestiller sig, at læring i dagtilbud handler om, at de små skal sidde stille og lytte som i skolen. Men børn lærer hele tiden - mens de leger med andre børn, mens de synger og tager tøj på. Leg og gode børnefællesskaber er vigtige i sig selv, men det er gode, stimulerende læringsmiljøer også."

 Agi Csonka, SFI-direktør

Beretning

Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes inkluderende læringsfælleskaber for så mange børn som muligt.

Læs beretningen med Rådet for Børns Lærings anbefalinger til ministeren:

"Beretning fra formandskabet" fra februar 2015 (pdf) 

Læs pressemeddelelse fra 23. februar 2015 om beretningen (pdf) 


FOLKESKOLEREFORMEN

Rådet for Børns Læring fik i vinteren 2014-2015 udarbejdet en undersøgelse, der skulle give et indblik i, hvordan landets folkeskoler har taget understøttende undervisning samt lektiehjælp og faglig fordybelse til sig, herunder i hvilket omfang skolerne har anvendt reformelementerne til at tænke undervisning og læring på nye måder. 

Læs rapporten og en pressemeddelelse om motiverne bag:

Læs pressemeddelelse fra 24. februar 2015 (pdf)

Læs rapporten fra Rambøll (pdf)

Rådet for Børns Læring
Sekretariatet for Rådet for Børns Læring
Att. Mette Arnsfelt McPhail
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K.