Hop til indhold

Marco Damgaard

Baggrund

Marco har arbejdet i folkeskolen som lærer i omkring 8 år og været leder i folkeskolen i omkring 8 år. Lige nu er han skoleleder på Tingbjerg Skole og Fritid i København, og har været næstformand i skolelederforeningen i København i 2 år. Han har været formand for Socialdemokratiets Uddannelsesudvalg i en årrække og er medlem af Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune for Socialdemokratiet.  

Hvad kan jeg med min baggrund og erfaring bidrage med i formandskabet? 

Jeg har kendskab til og erfaringer med børne- og skoleområdet både fra et kommunalpolitisk, praktisk og ledelsesmæssigt perspektiv. Jeg kan bidrage med viden, indsigt, ideer og erfaringer fra disse tre perspektiver.

Hvad skal der efter din mening til, for at formandskabets arbejde bliver en succes?  

Vi skal som formandskab først og fremmest lykkes med at inddrage de mange interessenter, som sidder i rådet. Vi skal stå sammen om vores dagtilbud og skoler. Vi skal lykkes med at skabe virkelighedsnære løsninger, som kan blive til reel politik, der gør en forskel for alle børns læring, trivsel og udvikling. Vi i Rådet for Børns Læring skal forhåbentlig være et af mange bindeled mellem praksis og politik. 
Sidst opdateret: 1. november 2021