Hop til indhold

Mads Meier Jæger

Baggrund

Mads arbejder med ulighed og social arv og er særlig interesseret i hvordan familiers læringsmiljøer påvirker børns færdigheder, præferencer og uddannelsesvalg. Herudover har han erfaring i det forskningspolitiske system, bl.a. som medlem af Danmarks Frie Forskningsfond. Han er desuden medlem af Videnskabernes Selskab og modtog i 2020 EliteForsk prisen.

Hvad kan jeg med min baggrund og erfaring bidrage med i formandskabet? 

Jeg kan bidrage med forskningsbaseret viden om forhold i familien og samfundet, der bidrager til at skabe (u)lighed i børns læring, trivsel og livschancer. Jeg har et bredt kendskab til international forskning og erfaring både med grund- og anvendelsesorienteret forskning. Min holdning er, at forskning skal ud af elfenbenstårnet og omsættes i praksis.

Hvad skal der efter din mening til, for at formandskabets arbejde bliver en succes?  

Formandskabets arbejde er en succes, hvis vi bidrager med sobre, evidensbaserede og dagsordenssættende indspark i en ofte meget politisk styret dagsorden. Ét succeskriterium er at fremhæve områder, hvor vi kun har ringe – og derfor har brug for mere – evidens. Et andet succeskriterium er, at vi sætter fokus på kvaliteten af implementeringen af politik.
Sidst opdateret: 1. november 2021