Hop til indhold

Nanna Lohman

Baggrund

Nanna har arbejdet som lærer, mellemleder og skoleleder i folkeskolen i Odense gennem 16 år. Desuden har hun været Skole- og Uddannelseschef i Svendborg Kommune med 12 folkeskoler, PPR og UU under sit område. Siden august 2022 har Nanna været vicekommunaldirektør i Lejre kommune med direktionsansvar for centrene Børn & Læring og Kultur & Fritid. Nanna har tidligere været medlem af Rådgivningsgruppen om forenklede Fælles Mål, og er p.t. medlem af den nationale styregruppe i Aula, af Komponents Advisory Board samt af styregruppen i Naturfagsakademiet NAFA. 

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med i formandskabet?

Jeg prioriterer at være tæt på praksis, og har stor indsigt i de mange aspekter af det at udvikle folkeskolen, både glæder og udfordringer. Jeg kan derfor bidrage med konkret og praksisnær viden om både daglig drift, organisatoriske greb, politisk indsigt og mere langsigtet, strategisk pædagogisk udvikling. 

I Svendborg Kommune er vi særligt optaget af arbejdet med at udvikle undervisning til de elever, vi nu engang har. Altså udvikling af læringsmiljøer, der afspejler mangfoldigheden blandt folkeskolens elever, også de elever, der har særlige behov. Vores vigtigste opgave er, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at "lykkes med livet", hvor fundamentet er på plads, men mange veje fører til målet - og vi skal være i stand til også at bygge nye veje, hvis dem vi har er for ujævne.

Og så brænder jeg særligt for hele naturfags- og STEM-området, hvor to af Svendborgs skoler er udnævnt til LEAPS skoler, og i det hele taget fylder STEM, makerspaces, engineering og iværksætteri på den gode måde.

Hvad skal der efter din mening til, for at formandskabets arbejde bliver en succes?

Hvis formandskabets arbejde skal blive en succes, så skal vores temaer være relevante og vedkommende og tale direkte ind i løsningen af kerneopgaven. Anbefalingerne skal bygge på indsigt og konkret viden samt inddragende dialoger. Selvom Rådet for Børns Læring har til opgave at rådgive ministeren, bør formandskabet altid forholde sig til implementering. Hvordan vil de overordnede anbefalinger kunne omsættes i praksis?

Sidst opdateret: 20. april 2023