Hop til indhold

Else Sommer

Baggrund

Else har mere end 20 års erfaring som topchef med uddannelse og forskningsfeltet som gennemgående temaer. Perspektivet har spændt fra de videregående uddannelser (universitetsdirektør på KU, bestyrelsesmedlem på UCC/KP) over dagtilbud, skole og unge (adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, bestyrelsesformand på Basen), uddannelse af de fagprofessionelle (næstformand i KP), analyse og vidensopbygning om uddannelse (bestyrelsesformand i EVA) til interessevaretagelse (adm. direktør i DM).

Hvad kan jeg med min baggrund og erfaring bidrage med i formandskabet? 

Uddannelse former både den enkelte og fællesskaberne og er helt centralt for vores fremtid og velfærdssamfund. Der findes ikke meget simple svar på, hvordan vi når den højeste kvalitet i dagtilbud og skole. Jeg lægger selv stor vægt på viden, erfaringer, værdier og især på dialogen imellem disse perspektiver. Af og til skabes der gode resultater, når politiske visioner og værdier fører til reformer, som udvikles og implementeres i praksis. Og af og til skabes der så gode resultater i praksis, der inspirerer til yderligere vidensopbygning og politikudvikling. Men min erfaring er, at de bedste resultater nås, hvis det lykkes at facilitere og udvikle i en løbende dialog mellem politik, forskning og praksis. Det har været min ledelsesmæssige tilgang, og det er også sådan jeg gerne vil bidrage i formandskabet.

Hvad skal der efter din mening til, for at formandskabets arbejde bliver en succes?  

I forlængelse af ovenstående ser jeg nogle vigtige opgaver for formandskabet. Vi skal dagsordensætte vigtige temaer og sætte viden i spil, og vi skal inspirere og bidrage til dialog. Og så er vi jo rådgivende for ministeren og har derfor en helt vigtig rolle i at rådgive politisk. Det er min ambition, at ministeren synes formandskabets arbejde har værdi, men også at sektorens fagprofessionelle og videnspersoner finder, at vores uafhængige rådgivning giver mening, og at de føler sig inddraget på en god måde.

Sidst opdateret: 1. november 2021