Hop til indhold

En sammenhængende indskoling, hvor eleverne kun starter i skole én gang og hvor der lokalt skabes et sammenhængende fagligt indhold med plads til fordybelse i fagene og med få, gennemgående voksne. Det bør være normen og ikke undtagelsen, fastslår formandskabet for Rådet for Børns Læring i deres beretning.

En af formandskabets anbefalinger er, at børne- og undervisningsministeren med inddragelse af relevante parter på folkeskoleområdet bør sikre en mere sammenhængende indskoling. Børnene skal møde både leg og læring, og et gennemgående team af lærere og pædagoger skal skabe et sammenhængende fagligt indhold med plads til fordybelse, praksisfaglighed og tværfaglighed. Det vil betyde, at en isoleret førskole-SFO og en isoleret børnehaveklasse skal afskaffes.

”I formandskabet mener vi, at skolerne skal have større frihed til at tænke fag i sammenhæng. Politikerne skal derfor ikke kun forholde sig til timetallet, men også antallet af forskellige fag og antallet af læringsmål i indskolingen for at muliggøre, at skolerne i højere grad kan skabe et sammenhængende fagligt indhold med plads til fordybelse. Men den stærke faglighed skal ikke stå alene. Den skal gå hånd i hånd med gode relationer. Børnene skal have de bedste forudsætninger for at danne længerevarende relationer til lærere og pædagoger, da det skaber et godt afsæt for, at de oplever tryghed og det at kunne mestre noget nyt. Med færre og mere gennemgående voksne og en organisering af de kommunale støttefunktioner tættere på skolerne, kan vi skabe forudsætningerne for, at alle børn – også børn med særlige behov - kan få en god skolestart,” siger formand Else Sommer.

Formandskabet har også valgt at sætte fokus på vigtigheden af fritidstilbud af høj kvalitet. Det gode børneliv udspiller sig ikke kun i skolen, men også i fritidstilbuddet, som bidrager til børns dannelse, læring og trivsel igennem fællesskabet og legemulighederne. Formandskabet har derfor udformet en række anbefalinger, der skal understøtte og udvikle en øget bevidsthed på fritidspædagogikkens særlige potentiale. Det skal bl.a. ske ved, at børne- og undervisningsministeren i samarbejde med relevante parter igangsætter en kvalitetsundersøgelse af fritidsområdet.

Endelig har formandskabet beskæftiget sig med den såkaldte frisættelsesdagsorden og fremhæver, at man i frisættelsen af folkeskolen skal have en forståelse for, at succesrig udfoldelse af friheden forudsætter, at den er efterspurgt, og at der er de rette kompetencer til den.

”Vi håber, at ministeren vil tage vores anbefalinger til sig og dermed bidrage til, at skolen og fritidstilbuddet bliver et bedre sted at lære og være for alle børn fra første dag,” siger formand Else Sommer. 

Læs mere i beretningen fra formandskabet for Rådet for Børns Læring (pdf)

Læs rapport: Undersøgelse af organiseringer i indskolingen (pdf)

Om Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i folkeskoleloven. Rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om udviklingen i dagtilbud og folkeskolen. Arbejdet i Rådet for Børns Læring ledes af et formandskab, som består af: Else Sommer (formand), Nanna Lohman, Helle Bjerg, Mads Meier Jæger, Jens-Peter Thomsen, Marco Damgaard og Anette Lykke.