Hop til indhold

Dygtigt personale med stærke relationskompetencer er afgørende for, at børn oplever trygge læringsmiljøer i dagtilbud, hvor de udvikler sig og trives. Det fastslår formandskabet for Rådet for Børns Læring i deres beretning, som offentliggøres i dag.  

I beretningen har formandskabet haft et særskilt fokus på pædagogisk personales relationskompetence, herunder i arbejdet med børn i udsatte positioner. Desuden har formandskabet haft fokus på rammebetingelser såsom rekrutteringsudfordringer, andel uddannet personale, normeringer, ledelsesmæssige prioriteringer mv., som spiller ind, for at pædagogisk personale kan agere relationskompetent. 

En af formandskabets anbefalinger er, at børne- og undervisningsministeren bør tage initiativ til at udarbejde en samlet national handlingsplan for rekruttering af uddannet pædagogisk personale til daginstitutioner i samarbejde med uddannelses- og forskningsministeren og relevante parter. 

”I formandskabet er vi optaget af, at flere fremover uddanner sig til pædagog og pædagogisk assistent, og at disse uddannelser styrkes. Men selv hvis det lykkes at øge optaget på uddannelserne, vil der gå flere år, inden vi kan se resultaterne. Derfor er det helt afgørende også at arbejde med kompetenceudvikling af hele det pædagogiske personale – fra medhjælper til leder. Vi har især haft fokus på styrket relationskompetence som en vej til at løfte den pædagogiske kvalitet og det faglige fællesskab. Vi håber, at ministeren vil tage vores anbefalinger til sig og dermed bidrage til at sikre vores børn dagtilbud af høj kvalitet – både nu og i fremtiden,” siger formand Else Sommer. 

Formandskabet kommer også med konkrete anbefalinger til justeringer og styrkelse af pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse blandt andet ved mere fokus på relationskompetence og specialpædagogik. 

Læs mere i beretningen fra formandskabet for Rådet for Børns Læring (pdf)

Læs rapport: Undersøgelse af relationskompetence i dagtilbud (pdf)

Om Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i folkeskoleloven. Rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om udviklingen i dagtilbud og folkeskolen. Arbejdet i Rådet for Børns Læring ledes af et formandskab, som består af: Else Sommer (formand), Nanna Lohman, Helle Bjerg, Mads Meier Jæger, Jens-Peter Thomsen, Marco Damgaard og Anette Lykke.