Hop til indhold

Udgangspunktet er et meget stort datasæt med oplysninger om lærernes undervisningspraksis, baggrund og rammevilkår og elevernes faglige resultater. VIVE har for formandskabet for Rådet for Børns Læring ved brug af blandt andet machine learning analyseret store datamængder for helt åbent at undersøge hvilke faktorer, der har den største sammenhæng med elevernes læring. Undersøgelsen viser, at elevernes sociale baggrund og elevernes resultater i nationale test i 6. klasse har den klart største sammenhæng med deres præstationer i 9. klasse. 

”Undersøgelsen slår endnu en gang fast, at der skal meget til at bryde den sociale arv i skolen. Undersøgelsen viser også, at blandt alle de mange data, som er inkluderet, er nationale test i 6. klasse den bedst skolemæssige proxy for, hvordan eleverne klarer sig i 9. klasse. Det står i grel kontrast til den store modstand mod brug af nationale test. Undersøgelsen understreger, at der ligger vigtig viden i de nationale test, som lærerne bør bruge i tilrettelæggelse af undervisningen.”, siger Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring. 

Undersøgelsen angiver også, hvilke lærerkarakteristika der hænger sammen med, at eleverne får høje faglige resultater (top 25 procent i dansk eller matematik), og hvilke karakteristika, der har hænger sammen med, om eleverne undgår at få lave faglige resultater. Undersøgelsen viser, at det er afgørende, at læreren undervisningsdifferentierer, så opgaverne i høj grad er tilpasset den enkelte elevs niveau og også skaber en tydelighed i undervisningen med klare mål. Undersøgelsen peger også på, at for de elever, som har det fagligt svært i skolen, er lærernes evner til at skabe målrettet undervisning til den enkelte elev af endnu større betydning.  

”Undersøgelsen viser den gavnlige effekt af undervisningsdifferentiering for både de dygtige elever, og de elever som er udfordret fagligt. Det er en vigtig opgave for lærerne at tage afsæt i det enkelte barns niveau og sikre, at alle elever i klassen får så meget som muligt ud af undervisningen. Undervisningsdifferentiering er en central faktor, hvorved lærerne kan gøre en stor forskel både for at løfte de stærkeste og svageste elever. Samtidig ved vi fra denne og andre undersøgelser, at lærerne ofte peger på undervisningsdifferentiering som en meget svær opgave”, siger Charlotte Rønhof. 

Læs hele VIVE's undersøgelse om ”Lærerkarakteristika og elevers læring” (pdf)

Læs det tekniske bilag (pdf)

Baggrund

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskoleloven. Rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om udviklingen i dagtilbud og folkeskolen.