Hop til indhold

Den ene film viser organiseringen af den nuværende indskoling, og den anden film viser formandskabets ønske til en ny struktur i indskolingen.

Den nuværende indskoling

Filmen illustrerer den nuværende indskoling. I den nuværende indskoling starter børn ofte i skole tre gange. Hver gang er det i nye rammer, med nye voksne og nye regler og rutiner. Første gang er i førskole-SFO, med ét hold af pædagoger, som er omkring børnene. Anden gang er ved skolestart i børnehaveklasse, hvor en børnehaveklasseleder og en pædagog er sammen om børnene. Tredje gang er ved skolestart i første klasse, hvor børnene får ny klasselærer og forskellige lærere i forskellige fag.

 

Ny struktur i indskolingen

Filmen illustrerer formandskabets ønske til en ny struktur i indskolingen. I en mere sammenhængende indskoling starter børnene i skole én gang. De starter direkte på skolen, hvor et team af lærere og pædagoger er sammen om flere klassetrin. Det skaber et mere sammenhængende forløb fra første skoledag. Fagene i indskolingen dækkes af teamets lærere og pædagoger. Eleverne møder færre voksne, og det er lettere at skabe varige relationer, tydelighed og deltagelsesmuligheder for alle. I indskolingen har børnene få fag og få skift. Det giver plads til fordybelse, praksisfaglighed og tværfaglighed. Der skal selvfølgelig også være plads til leg – og den legende tilgang skal fortsætte hele vejen op til 3. klasse.

Sidst opdateret: 13. februar 2024