Hop til indhold

Filmene på denne side henvender sig til dig, der er pædagogisk personale, pædagogisk leder eller på anden vis interesserer sig for relationskompetent praksis på dagtilbudsområdet. Filmene bidrager med konkrete værktøjer og inspiration til det relationelle arbejde.

I filmene ses eksempler på, hvordan det pædagogiske personale i højere grad kan handle relationskompetent og hvilke betingelser, der er afgørende af have fokus på.

 

Relationskompetence er kernen af pædagogisk personales faglighed

Relationskompetence er kernen af pædagogisk personales faglighed. Kvaliteten af relationerne mellem barn og pædagogisk personale er det, der påvirker barnets trivsel og udvikling mest. Børne- og skoleforsker Louise Klinge fortælle om relationskompetence.

 

Fem kendetegn for relationskompetent praksis

Der er fem overordnede kendetegn for relationskompetent praksis, som alle er vigtige for børns udvikling. Bliv klogere på kendetegnene i denne film med børne- og skoleforsker Louise Klinge, hvor vi besøger daginstitutionen Børneliv i Åbyhøj.

 

Pædagog Marianne Christensen fortæller om relationskompetent praksis i det daglige arbejde

Tætte og nærværende relationer er grundlaget for, at børn trives, udvikles og lærer. Derfor er relationskompetencer en vigtig del af samværet med børn. Pædagog Marianne Christensen, der arbejder i vuggestuen Børneliv i Åbyhøj, fortæller mere.

 

Ledelsesmæssigt fokus på relationskompetent praksis

Gennem prioritering og rammesætning kan ledelsen i daginstitutioner skabe betingelser for, at det pædagogiske personale kan prioritere fokus på nærvær og relationer. Pædagog og familierådgiver Tina Brandt forklarer, hvordan ledelsen kan bidrage til at skabe en relationskompetent praksis.

 

Relationskompetent praksis ved børn i udsatte positioner

For børn i udsatte positioner er relationer med tryg tilknytning afgørende, og pædagogisk personale der handler relationskompetent, kan gøre en betydelig forskel for det enkelte barns udvikling. Professor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet Mette Væver fortæller om relationskompetence i arbejdet med børn i udsatte positioner set fra et forskningsperspektiv.

Sidst opdateret: 7. december 2023