Hop til indhold

Baggrund

Pernille Hviid har siden 2006 været lektor på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Hun beskæftiger sig særligt med børns udvikling, dagtilbud og fritidspædagogik. Pernille har tidligere været medlem af Børnerådet.

Hvad er din mærkesag for formandskabet?

Min udviklingspsykologiske tilgang er økologisk og sociokulturel. Det er en mærkesag, at uddannelsesinstitutionens kvalitet forstås i dens samspil med familier og lokalmiljø, og at børns læring tænkes bredt.

Jeg er altså optaget af, hvordan dagtilbud og skoler kvalificerer børns liv, snarere end blot deres skolegang.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med i formandskabet?

Ud over mit teoretiske bidrag, har jeg gennem mange år undersøgt børns udviklingserfaringer og børns erfaringer med dagtilbud, skole og fritidsliv. Disse er særdeles værdifulde i vores udformning af bæredygtige institutioner.

Dette understreges med det fornyede fokus på dannelse (som jo altid implicerer selv-dannelse) i både skole og dagtilbud.

Hvad skal der efter din mening til, for at formandskabets arbejde bliver en succes?

Børns læring hviler på manges skuldre. Formandskabet bliver en succes i det omfang, det formår at medtænke og føre dialog med disse forskelligartede, men vigtige aktørgrupper; særligt omkring arbejdet med ”wicked problems” i børns læring, altså problemer, der blot antager nye problematiske former, hver gang de bliver løst ensidigt.

Sidst opdateret: 15. december 2019