Hop til indhold

Mette Frederiksen RBL

Baggrund

Mette Frederiksen har arbejdet som lærer i 23 år, og har også været medlem af undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for Fælles Mål.

Mette er en aktiv debattør og meningsdanner på skoleområdet i den offentlige debat. 

Hvad er din mærkesag for formandskabet?

At forståelsen af folkeskolens kvalitet ikke kun funderes på kvantitative data fra fx test og målinger, men også på, i hvor høj grad skolernes praksis og de politiske rammer herfor peger frem imod folkeskolens formål.

Kvaliteten af en formålsorienteret praksis lader sig ikke kun beskrive kvantitativt. Der må udvikles en bredere kvalitetsforståelse.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med i formandskabet?

At have været i folkeskolen som praktiker i 23 år. At have været medlem af ministeriets rådgivningsgruppe omkring Fælles Mål og nu af rådgivningsgruppen omkring elevplanerne.

At være aktiv foredragsholder og debattør i det skolepolitiske felt – især med fokus på skolens formål, pædagogisk praksis og et opgør med læringsmålstyret undervisning.

Hvad skal der efter din mening til, for at formandskabets arbejde bliver en succes? 

At det lykkes formandskabet at sætte vedkommende emner på dagsordenen – emner, som understøtter og udvikler den bedst mulige praksis i både daginstitutioner og skole, så vi på begge områder kan bidrage til et kvalitetsløft under hensyntagen til institutionernes pædagogiske og samfundsmæssige opgave og formål.

Sidst opdateret: 7. juni 2019