Hop til indhold

 

Baggrund

Andreas Rasch-Christensen er forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College, og har omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder.

Han har forfattet bøger og videnskabelige artikler og har siddet med i mange boards, råd, udvalg og ministerielle rådgivningsgrupper - senest som formand for mastergruppen, der har givet anbefalinger til en styrket pædagogisk læreplan.

Hvad er din mærkesag for formandskabet?

At bidrage til sammenhænge mellem dagtilbuds- og skoleområdet. Sammenhænge betyder ikke, at de to områder og deres fokus skal være ens, men begge dele er betydningsfulde kontekster omkring børn og unges liv.

Også deres indbyrdes samspil når vi taler udsatte, inklusion, kvalitet, dannelse, ledelse og meget mere.

Hvad kan du med din baggrund og erfaring bidrage med i formandskabet?

Indsigter i netop begge områder og erfaringer med at lede projekter og rådgivningsgrupper inden for såvel dagtilbuds- som skoleområdet.

Ligeledes er det daglige virke som forskningschef forbundet med ledelse af og involvering i produktion og formidling af relevant viden inden for dagtilbud og skole.

Hvad skal der efter din mening til, for at formandskabets arbejde bliver en succes?

Rådet skal ikke bare producere råd, men bidrage til at sætte en relevant dagsorden for dagtilbud og skole sammen med de relevante aktører. Det kan være politikere, organisationer og ikke mindst professioner.

Råd skal produceres sammen med og formidles til områdernes centrale parter, så de kan sætte sig spor hos børn og unge.

Sidst opdateret: 7. juni 2019