Hop til indhold

Formandskabet for Rådet for Børns Læring inviterer til konference under overskriften ”Et helhedsperspektiv på indskolingen”

Vores børn møder i deres første møde med skolen mange overgange, skift i relationer, rammer og forventninger til deltagelse. Børn har brug for gennemgående voksne, som kan skabe tryghed og et helhedsperspektiv på børnene og deres hverdag, og de har brug for sammenhæng i skolelivet allerede fra første dag. 

Formandskabet for Rådet for Børns Læring udgiver til december deres beretning med anbefalinger til børne- og undervisningsministeren. Her rettes blikket mod indskolingen og fritidsområdet. Formandskabet sætter fokus på fritidstilbud af høj kvalitet og betydningen af et sammenhængende skoleforløb – med færre skift, færre voksne og færre fag. 

Til konferencen deltager en række oplægsholdere og paneldeltagere, som alle beskæftiger sig med skole- og fritidsområdet. 

Konferencen afholdes mandag d. 4. december 2023 kl. 11.30-15.30 i DGI byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Tilmeld dig konferencen (conferencemanager.dk)

Program:
 • Kl. 11.30: Ankomst (her serveres sandwich)
 • Kl. 12.00: Velkomst v/formand for Rådet for Børns Læring Else Sommer
 • Kl. 12.10: Præsentation af formandskabets anbefalinger og visning af film v/ formandskabet 
 • Kl. 12.35: Tale v/børne- og undervisningsministeren  
 • Kl. 12.45: Oplæg v./EVA om resultater fra undersøgelse af organiseringer i indskolingen
 • Kl. 13.15: Talk om 'Den sammenhængende indskoling'
 • Kl. 13.40: Pause (her serveres kaffe og kage)
 • Kl. 14.00: Oplæg om fritidsområdet v/Lea Ringskou, lektor ved Pædagoguddannelsen VIA
 • Kl. 14.25: Talk om 'Fritidstilbud af høj kvalitet'
 • KL.14.55: Talk om 'En frisættelse af folkeskolen'
 • Kl. 15.20: Tak for i dag og afrunding

Kom og deltag i drøftelserne.