Hop til indhold

Formandskabet for Rådet for Børns Læring inviterer til konference under overskriften ”Børnene og det betydningsfulde pædagogiske personale i dagtilbud”.

Vores børn bruger størstedelen af deres vågne tid i dagpleje, vuggestue eller børnehaven. 92 pct. af de 1-2 årige børn og 96 pct. af de 3-5 årige børn er indskrevet i et dagtilbud. Børnene har brug for at møde relationskompetent og professionelt pædagogisk personale i deres hverdag, som kan skabe rammerne for, at de kan føle sig trygge og stimulere deres udvikling.

Formandskabet for Rådet for Børns Læring udgiver til februar deres beretning med anbefalinger til børne- og undervisningsministeren. Her vil fokus være på betydningen af pædagogisk relationskompetence som en væsentlig del af det pædagogiske personales faglighed og en central forudsætning for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. 

Til konferencen deltager en række oplægsholdere og paneldeltagere, som alle beskæftiger sig med dagtilbudsområdet og vigtigheden af dygtige fagprofessionelle.

Konferencen afholdes tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 11.30-15.30 i DGI byen, Tietgensgade 65, 1704, København V.

Program: 

  • Kl. 11.30: Ankomst (her serveres sandwich)
  • Kl. 12.00: Velkomst v/formand Else Sommer (Rådet for Børns Læring)
  • Kl. 12.10: Oplæg v/Andreas Rasch-Christensen (VIA)
  • Kl. 12.30: Oplæg v/Mette Væver (KU)
  • Kl. 13.00: Præsentation af formandskabets anbefalinger
  • Kl. 13.45: Pause
  • Kl. 14.00: Paneldebat om ’Det betydningsfulde pædagogiske personale’ med blandt andre Elisa Rimpler (BUPL), Thomas Gyldal Petersen (KL), Kim Henriksen (FOA), Annegrete Juul (KP) og Søren Stenmann Lund (Hesselager Børnehus)
  • Kl. 15.00: Åben drøftelse med inddragelse af salen
  • Kl. 15.25: Tak for i dag og afrunding
  • Kl. 15.30: Konferencen afsluttes

Kom og deltag i drøftelserne.

Tilmeld dig konferencen her