Hop til indhold

Formandskabet for Rådet for Børns Læring og Danske Skoleelever har bedt Epinion undersøge, hvordan eleverne oplever hverdagen i folkeskolen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 2 ud af 3 elever har svært ved at koncentrere sig, når der er uro og larm i klassen, og lidt over halvdelen af eleverne oplever, at der er elever i klassen, som skaber dårlig stemning for de andre. Undersøgelsen viser også, at flere end 3 ud af 10 elever mener, at de elever, der skaber støj og uro i klassen, ikke bør være der.

Lidt under halvdelen (44 procent) af eleverne vil helst i gruppe med nogen på samme faglige niveau, og det er tydeligere jo højere faglig selvtillid eleven har. Samtidig er der indikationer på, at gruppearbejde ofte ikke fungerer, da hver fjerde føler sig presset til at lave det – mens hver femte ikke føler, at de har noget at bidrage med.

”Vi har i mange år talt meget meget om de udfordringer som lærere, ledere, pædagoger og forældre oplever med det politiske ønske om, at så mange som muligt inkluderes i den almene undervisning i folkeskolen. Men vi har med denne undersøgelse nu spurgt dem, det hele handler om nemlig eleverne, og fået et indblik i, hvordan de rent faktisk oplever deres skoledag. Det giver os et helt andet og meget mindre lyserødt billede end det pæne billede, som man ikke mindst politisk godt kan lide at tegne af en skole, som rummer alle elever. En stor del af eleverne (56 procent) oplever klassekammerater, som skaber et dårligt undervisningsmiljø i klassen, og hver tredje elev mener, at der er skal sættes ind i forhold til de elever, som skaber støj og uro”, siger Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

I forhold til mobning og ensomhed så har hver tiende elev oplevet at blive mobbet, mens 12 procent af eleverne ofte føler sig ensomme. Jo mindre eleverne føler sig socialt inkluderet i skolen, jo oftere er de ensomme.

”Der er brug for at vi har fokus på hele klassens fællesskab, og hvordan det kan styrkes. Der er mange gode viljer bag inklusion – men det bør siges højt, at der er elever som blive klemt og i værste fald tabt, og der er rigtig mange elever, som lærer mindre i skolen, end de kunne, fordi man politisk har besluttet, at de almindelige klasser skal rumme også meget støjende og urolige elever”, siger Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

”Klasseværelset skal være et rart sted at være. Derfor er det afgørende, at man i fællesskab arbejder for at understøtte det gode undervisningsmiljø. Udgangspunktet er derfor også, at der skal være plads til alle elever i klasseværelset, men vi ser nogle gange, at inklusion af elever, betyder eksklusion af andre elever. Når støj og uro overtager bliver det svært for mange elever at få det ud af skoledagen, som de gerne vil. Jeg håber, at rapporten vil skabe en dialog om, hvordan vi skaber en folkeskole med plads til alle elever”, siger Esther Vyff Balslev Petersen, formand for Danske Skoleelever.

Læs hele Epinions rapport om ”Elevernes oplevelser af og holdninger til inklusion i folkeskolen” (pdf)

Baggrund

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskoleloven. Rådet har til opgave at rådgive børne- og undervisningsministeren om udviklingen i dagtilbud og folkeskolen.