Hop til indhold

Forskning på dagtilbuds- og grundskoleområdet er et vigtigt element i at understøtte og styrke kvaliteten af arbejdet i landets dagtilbud og på landets grundskoler, men der findes i dag ikke tilgængelig statistik for omfanget af forskning på dagtilbuds-og grundskoleområdet i Danmark. Formandskabet for Rådet for Børns Læring har fået kortlagt området. Kortlægningen viser, at der i Danmark forskes meget lidt i dagtilbud- og skoleområdet og særlig forskningen i de helt små børn ligger på et meget lavt niveau.

Kortlægningen belyser omfanget af forskning på dagtilbuds- og grundskoleområdet via eksisterende datakilder og i kombination med en spørgeskemaundersøgelse blandt institutioner og forskere med aktiviteter på området. Kortlægningen er gennemført for forskningsaktiviteter i 2018. IRIS Group har udført kortlægningen på opdrag af formandskabet for Rådet for Børns Læring.