Hop til indhold

Formandskabet for Rådet for Børns Læring skal én gang om året afgive en skriftlig beretning til børne- og undervisningsministeren om rådets virksomhed.

Beretningen skal komme med forslag til initiativer, der fremmer kvaliteten i folkeskolen og dagtilbud.

Desuden afholder formandskabet for Rådet for Børns Læring konferencer, seminarer, debatarrangementer og lignende for at gøre opmærksom på deres fokusområder.

Formandskabet blander sig løbende i den offentlige debat på Rådet for Børns Lærings fokusområder. Derudover benyttes formandskabets medlemmer ofte som eksperter i medierne.

Medlemmer af formandskabet 2021-2024 

Else Sommer (formand)
Nanna Lohmann
Marco Damgaard 
Helle Bjerg
Mads Jæger Meier
Anette Lykke
Jens-Peter Thomsen

Beretninger fra formandskabet 2021-2024

Formandskabet sætter i beretningen særlig fokus på relationskompetence i dagtilbud som en væsentlig del af pædagogisk personales faglighed og som en central forudsætning for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet.

Desuden har formandskabet haft fokus på rammebetingelser såsom rekrutteringsudfordringer, andel uddannet personale, normeringer, ledelsesmæssige prioriteringer mv., som spiller ind, for at pædagogisk personale kan agere relationskompetent. 

En af formandskabets anbefalinger er, at børne- og undervisningsministeren bør tage initiativ til at udarbejde en samlet national handlingsplan for rekruttering af uddannet pædagogisk personale til daginstitutioner i samarbejde med uddannelses- og forskningsministeren og relevante parter.

Læs beretningen fra 2022 (pdf)

Læs den tilhørende nyhed fra den 28. februar 2023

Publikationer fra formandskabet 2021-2024

I denne rapport præsenteres resultaterne af en undersøgelse som Rambøll Management Consulting (Rambøll) har gennemført på vegne af Formandskabet for Rådet for Børns Læring. Undersøgelsen er gennemført i perioden maj til september 2022. 

Læs rapporten: ”Undersøgelse af relationskompetence i dagtilbud’ (pdf) 

Sidst opdateret: 20. april 2023