; Hop til indhold

Rådets fundament

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskoleloven ved §57. Rådet blev nedsat i september 2021, og afløste det tidligere råd af samme navn.

Rådet ledes af et formandskab, som udpeges af undervisningsministeren efter høring af børne- og socialministeren. Blandt Formandskabet udpeges af undervisningsministeren også en formand for Rådet for Børns Læring.

Udover Formandskabet, består rådet af 18 medlemmer indstillet af organisationer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beretning

Formandskabet for Rådet for Børns Læring skal årligt afgive en skriftlig beretning til de siddende ministre for børne- og undervisningsområdet, hvor de skal rådgive ud i, hvad der fremmer kvaliteten i dagtilbud og folkeskolen. Der tages i beretningen udgangspunkt i rådets og Formandskabets virksomhed det forgangne år. 

Fokusområder

Formandskabet, som var nedsat i perioden fra juni 2018-2021, satte fokus på kvalitet i folkeskoler og dagtilbud, balancen mellem folkeskolen og frie grundskoler samt digitalisering i dagtilbud og folkeskole.

Det tidligere formandskab for Rådet for Børns Læring fokuserede i 2016 på social ulighed, og hvordan denne slår over i en læringsulighed. Derudover arbejdede Formandskabet med, hvordan skole og dagtilbud kan styrke forældreinddragelse/-samarbejde til at fremme barnets læring. 

Formandskabet havde i 2015 fokus på 0-2-årsområdet, social mobilitet, ledelse og kompetenceudvikling, den åbne skole, understøttende undervisning og lektiehjælp og faglig fordybelse samt overgange fra dagtilbud til skole og videre på ungdomsuddannelserne. 

Formandskabet arbejdede i 2014 med inklusion. I foråret med fokus på folkeskolen, og i efteråret med særlig interesse for dagtilbud og overgange mellem dagtilbud og skole.

Sidst opdateret: 6. december 2021