Hop til indhold

Fokusområde 3: Digitalisering i dagtilbud og folkeskole

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har valgt digitalisering i dagtilbud og folkeskole som fokusområde for at blive klogere på, om og hvordan digitale ressourcer kan skabe kvalitet i undervisningen og læringsmiljøerne, og hvordan man som fagprofessionel i henholdsvis dagtilbud og skole forholder sig velovervejet til digitaliseringen. 

Derfor vil formandskabet for Rådet for Børns Læring stille skarpt på:

  • Hvad digitalisering betyder for børns og unges trivsel, læring og udvikling?
  • Om digitalisering har betydning for børns og unges evne til fordybelse?
  • Om pædagogisk personale, forældre og elever er bekendte med dataetiske udfordringer?
  • Om der er modsætningsfyldte forhold mellem læring og digitalisering?
  • Om det pædagogiske personale i højere grad bør uddannes i håndtering af digitalisering?
  • Hvordan digitalisering kan understøtte det pædagogiske personales arbejde?
Sidst opdateret: 8. januar 2020