Formandskabet for Rådet for Børns Læring skal én gang om året afgive en skriftlig beretning til undervisningsministeren og børne- og socialministeren om rådets virksomhed.

Beretningen skal komme med forslag til initiativer, der fremmer kvaliteten i folkeskolen og dagtilbud. 

Desuden afholder formandskabet for Rådet for Børns Læring konferencer, seminarer, debatarrangementer og lignende for at gøre opmærksom på deres fokusområder. 

Formandskabet blander sig løbende i den offentlige debat på Rådet for Børns Lærings fokusområder. Derudover benyttes formandskabets medlemmer ofte som eksperter i medierne.

Nedenfor kan du læse de seneste års beretninger og se et udsnit af de bragte indlæg i debatten og udsendte pressemeddelelser.

Beretninger

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har i 2016 fokuseret på social ulighed med særlig interesse for læringsulighed; børns ulige muligheder for læring i dagtilbud og skole.

"Dagtilbud og skoler kan ikke læse problemet med social ulighed i Danmark, det er en langt mere kompleks problemstilling. Men de har en utrolig vigtig opgave i forhold til at sikre, at social ulighed ikke slår over i læringsulighed. Og her er vi ikke i mål. Det ser nærmest ud til, at dagtilbuddene og skolerne reproducerer læringsuligheden",

-Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring.

Læs beretningen fra 2017 (pdf)

Læs den tilhørende pressemeddelelse fra den 27. februar 2017 (pdf)

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har i 2015 haft fokus på forholdet mellem leg og læring.

Læs beretningen fra 2016 (pdf)

Læs pressemeddelelsen fra den 8. april 2016 (pdf)

Formandskabets Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes inkluderende læringsfællesskaber for så mange børn som muligt.

Læs beretningen fra 2015 (pdf)

Læs pressemeddelelsen fra den 23. februar 2015 (pdf)

Publikationer

Formandskabet har fået udarbejdet en undersøgelse af udviklingen i tilslutningen til folkeskolen og de frie grundskoler for at sætte fokus på balancen mellem de forskellige skoletyper i Danmark.

Epinion har udarbejdet undersøgelsen.

Læs rapporten ”Udvikling i tilslutningen til folkeskolen og frie grundskoler” (pdf)

Læs pamfletten med rapportens vigtigste resultater (pdf)

Læs pressemeddelelsen (pdf)

Formandskabet har fået udarbejdet en systematisk kortlægning omhandlende forældresamarbejde/-involvering med henblik på at fremme læring hos børn og unge med en ressourcesvag social baggrund.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på Aarhus Universitet har udarbejdet forskningskortlægningen.

Læs rapporten ”Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og forældresamarbejde, der kan fremme læring hos børn og unge med ressourcesvag social baggrund i dagtilbud og skole” (pdf).

Læs pressemeddelelsen (pdf).

Den 25. oktober 2016 offentliggjorde Formandskabet for Rådet for Børns Læring en samlet dagtilbudspakke med anbefalinger til, hvordan vi løfter og sikrer kvaliteten i de danske dagtilbud.

Læs den samlede dagtilbudspakke (pdf).

Læs Formandsskabets pressemeddelelse (pdf).

Artikler og indlæg til debatten

Artikel af Jacob Fuglsang med interview med afgående formand for Rådet for Børns Læring, Agi Csonka. Bragt i Politiken den 26. marts 2017.

Læs artiklen "Alle lærere er ikke lige gode - det bliver vi nødt til at gøre noget ved" (politiken.dk)

Klumme af Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, med omtale af Formandskabet for Rådet for Børns Lærings nyligt offentliggjorte forskningskortlægning om forældreinvolvering og forældresamarbejde til at fremme læring hos socialt udsatte børn og unge i dagtilbud og skole. Bragt i Politiken den 3. marts 2017.

Læs artiklen "Vil du gå i lære for at blive en bedre forælder?" (politiken.dk)

Læs forskningskortlæggelsen (pdf)

Kronik udarbejdet af Anna Mee Allerslev (R), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, og Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring. Bragt hos Danske Kommuner den 28. februar 2017.

Læs kronikken "Investering i dagtilbud er en klog investering i fremtiden" (danskekommuner.dk)

Telegram fra Ritzau med interview med Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring. Bragt I Information den 27. februar 2017.

Læs interviewet ”Råd: Far, mor og faglighed skal børns ulige læring til livs” (information.dk).

Sidst opdateret: 25. oktober 2019