Sekretariatet for Rådet for Børns Læring 

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Att. Julie Heidemann

Aja Rosenquist

Specialkonsulent
Tlf.: 33 92 50 79
E-mail: aja.rosenquist@uvm.dk 

Julie Heidemann

Specialkonsulent
Tlf.: 33 92 50 99
E-mail: Julie.Heidemann@uvm.dk

Sidst opdateret: 11. juni 2019