Sekretariatet for Rådet for Børns Læring

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Att. Julie Heidemann

Mette Birk

Fuldmægtig
Tlf.: 33 92 54 40
E-mail: mette.birk@uvm.dk

Julie Heidemann

Specialkonsulent
Tlf.: 33 92 50 99
E-mail: Julie.Heidemann@uvm.dk

Sidst opdateret: 30. august 2019